Uppsatser

This page is available in Swedish only, the PDFs are four papers I wrote at Stockholm University between 2001-2005 concerning the island Visingsö (all are written in Swedish but contains a very short English abstract).

Under min tid som student på Stockholms Universitet skrev jag ett antal uppsatser inom Arkeologi, Osteoarkeologi och Konstvetenskap vilka jag nu lägger upp här som PDF filer. Gemensamt för dessa fyra uppsatser är att de rör Visingsö.

Kandidatuppsats Arkeologi 2001 (C-kurs)
Reuterdahl, Magnus 2001. Visingsö – Huvudgårdar och bosättningsmönster under järnåldern. Stockholms Universitet.

Magisteruppsats Arkeologi 2002 (D-kurs)
Reuterdahl, Magnus 2002. “…in situm Husaby ” GRÄNNA – VISINGSÖ. Stockholms Universitet.

Magisteruppsats Osteoarkeologi 2004 (C/D-kurs)
Reuterdahl, Magnus 2004. Brandgravarna på Visingsö – En osteologisk analys – & En kognitiv kontextuell jämförelseanalys inom lokalen och i komparation med omliggande arkeologiska lokaler med kremerat benmaterial. Stockholms Universitet.

Uppsats kulturmiljövård (Konstvetenskap)
Reuterdahl, Magnus 2005. Skyltning av fornlämningar. Analys och diskussion. Exemplet Visingsö, Jönköpings län. Stockholms Universitet.

OBS de kan ta någon minut att ladda ned.

Magnus Reuterdahl

 


One response to “Uppsatser

  • Uppsatser om Visingsö « Yangshao projektet

    […] april 24, 2008 · No Comments Förutom Kinesisk arkeologi är det främst svensk arkeologi som intresserat mig, under min tid som student vid Stockholms Universitet skrev jag ett antal uppsatser. Fyra av dessa rör Visingsös förhistoria. Dessa uppsatser finns nu som PDF-filer på Testimony of the spade. […]

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: