Tag Archives: osteoarkeologi

Arkeologisk/osteologisk jobbannons. An add for a job within archaeology or osteology

This post will follow in English:

Jag brukar inte skriva på svenska här på bloggen men då jag kommer att vara till arbetsmarknadens förfogande inom kort är det lika bra att utnyttja alla vägar. Förutom att skicka ut en bred intresseanmälan om jobb, dels via bloggen dels via mail kommer jag också sätta mig ned och arbeta på en ny ansökan till forskarutbildningen inom arkeologi.

Från och med den 27 oktober står jag till arbetsmarknadens förfogande, helst till förfogande för en arkeologisk inriktad institution såsom en länsstyrelse, ett museum, en myndighet (RAÄ UV) en stiftelse eller ett privat företag.

För er som inte känner mig personligen eller som bara råkat hamna här på bloggen, är jag 36 år, boende i Stockholm och varmt brinnande för frågor kring arkeologi, osteologi och kulturarv. Om ni tittar på mitt CV kommer ni att se att jag är mycket flexibel vad gäller resande men också bred i min erfarenhet av olika typer av arkeologiska jobb. Ett par av mina styrkor tror jag ligger i en bred kunskap och förståelse av kulturhistoriska landskap, såväl när det gäller tidsmässiga som geografiska skillnader, samt att jag har erfarenhet av många olika GIS program såsom ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis m fl och är relativt duktig på dem.

Under de senaste 18 månaderna har jag arbetat för Arkeologicentrum AB i Östersund med jobb över i princip hela landet – från Västernorrlands län till södra Småland. Jag har arbetat med frivilliga utredningar, § 11 utredningar steg 1 och 2, arkeologiska förundersökningar och särskilda arkeologiska undersökningar. Vidare har jag skrivit ett drygt 20-tal rapporter och PM (se CV) samt arbetat med offerter och anbud. Under denna period har jag också gått Riksantikvarieämbetets (RAÄ) utbildning Landskapshistorisk utbildning, steg 1 för att bli platsledare inom fornminnesinventering.

Innan min anställning vid Arkeologicentrum har jag arbetat som antikvarie på länsstyrelserna i Norrbottens (2008-2009) och Kronobergs län (2005-2008) och som arkeolog och/eller osteolog vid Norrbottens museum (2007 och 2008), Östergötlands museum (2008), Osteologiska forskningslaboratoriet (2005) och Arkeologiska forskningslaboratoriet (2005) vid Stockholms Universitet m.fl. Jag är också ordförande i Osteologiska föreningen (2009-).

Tillsammans med Johan Klange har jag startat och arbetat med ett forskningsprojekt: Yangshaoprojektet. Projektet syftar till att bygga och sprida kunskap om den så kallade Yangshaokulturen, eller traditionerna. Projektet har till dags dato lett till två forskningsresor, två rapporter och två artiklar.

Jag har läst arkeologi och ostearkeologi till masternivå, fornnordiska till kandidatsnivå, kulturmiljövård mm vid Stockholms Universitet mellan åren 2000-2005.

För närmare information besök mitt CV här!

Har du ett jobb för mig går det bra att kontakta mig via inventerare[radera_detta][at]hotmail[punkt]com.

Vi ses och hörs!

Magnus Reuterdahl

____________________________________________________________________________

I do not usually write in Swedish here on the blog, but as I will be available for new work shortly, it is best to use all tools available. In addition to sending out a broad interest on the job through this blog, I will sit down and work on a new PhD application for archaeology and of course apply to available jobs.

This is a job application that also is valid internationally. As of October 27, I am available for work or research projects, preferably at  archaeological or osteological oriented institution such as a museum, a department at a University, a foundation or a private company.

For those of you who do not know me personally or who just happened to end up here on the blog, I am 36 years old, living in Stockholm, Sweden. I have a deep interest  for issues related to archaeology, osteology and cultural heritage. I am very flexible in terms of  travelling and have wide experience of different types of archaeological jobs. My strengths, I believe lies in a broad knowledge, experinece, understanding and knowledge of different kind the ancient remains (especially concerning Scandinavia and to some extent China) regarding time depth as well as geographical difference (Scandinavia in particular). I have worked with many different GIS software such as ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis etc. and am quite good at them.

Over the last 18 months I have worked for a private company; Arkeologicentrum AB in Östersund, virtually across all of  Sweden – from Västernorrland County to the south of Småland County. I have worked with non mandatory investigations (archaeological surveys), § 11 investigations – steps 1 and 2 (archaeological surveys and archaeological surveys including search excavations), archaeological preliminary investigations (archaeological excavation in order to delineate one or several specific ancient remains) and archaeological excavations. During this time I’ve written more than 20 reports and memos for Arkeologicentrum.  I have also taken the National Heritage Boards (RAA) course Landscape Historic training, step 1 – to become a site leader regarding archaeological surveys in Sweden.

Before this I worked as an archaeologist at the county administrative board of Norrbotten County (2008-2009) and Kronoberg County (2005-2008), at the county museum Norrbotten museum (2007 and 2008) and Östergötland museum (2008), at the Osteological research laboratory (OFL) (2005) and the Archaeological Research laboratory (AFL) (2005) at Stockholm University, etc. I am also chairman of the Swedish Osteological Association since 2009.

Together with fellow swedish archaeologist John Klange I started and have been working on a research project: the Yangshao project. The project aims at building new knowledge and to disseminate knowledge about the so-called Yangshao culture, or better named traditions. The project has so far led to two research trips to China, two reports and two articles.

I have studied archaeology and osteoarchaeolgy at Masters level, Scandinavian languages with a historic profile at candidate level, cultural heritage, etc. at Stockholm University between 2000-2005.

If your interested or wants more information, as a CV in English or references please contact me via inventerare[delete-this][at]hotmail[dot]com.

Magnus Reuterdahl


the (Swedish) Osteological Association

On occasion I’ve lend my blog to the (Swedish) Osteological Association (OA) now there is no need as the OA gotten a brand new blog; most parts are written in Swedish but there is also an English section and some blog post will be bilingual.

The OA was founded in 1978 with the aim to promote interest in human (physical anthropology/bioanthropology) and animal (zooarchaeology) osteology from prehistoric and historic contexts. At present we have about 50 members, mainly in Sweden, but also in Norway, Denmark and Finland. We publish an Association Journal; Benbiten. If you got an interesting article or information on conferences, work shops, links etc. please contact us via the (Swedish) Osteological Association blog.

From February 2009 I am the head of the Association and therefore it’s mine and the board’s responsibility to keep it alive. For 2009 we plan to publish two issues of benbiten and hold a seminar and/or a work shop.

Welcome to visit our new blogg! If you have any ideas on what’s missing or what we might add please write a comment.

Magnus Reuterdahl


The Swedish Osteological Association’s annual seminar 2009

 

logocraniumof2

The Swedish Osteological Association in collaboration with the Osteoarchaeological research laboratory (OFL), Stockholm University, hold it’s annual seminar and a workshop at Stockholm University February 14th 2009.

“Bird and fish bones – methods and seasonality”.

 
Seminars by Fil. Dr. Carina Olson, the Osteoarchaeological research laboratory (OFL), Stockholm University, Professor Inge B Enghoff, Natural History Museum of Denmark (Zoological Museum, University of Copenhagen) and Fil. Dr. Kristiina Mannermaa, University of Helsinki, Finland.

DATE: 14th February 2009.

LOCATION: Stockholm University, Department of Archaeology and Classical Studies, seminar room, level 3, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Språk/language: Swedish and English

Chair: Senior lecturer Jan Storå 

Timetable

13.00-13.15 Welcome

13.15-14.00 Fil. Dr. Carina Olson, Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University. “Tolkning av fiskben från arkeologiska lokaler”. (Interpretations of fish bones in archaeological contexts; seminar in Swedish)

14.00-14.45 Professor Inge Bødker Enghoff, Natural History Museum of

Denmark (Zoological Museum), University of Copenhagen. “Archaeoichthyology: Size estimates and repesentation of skeletal elements”. programfeb2009a1

14.45-15.15 Coffee.

15.15-16.00 Fil. Dr. Kristiina Mannermaa, University of Helsinki, “Bird bones in graves at Yuzhniy Oleniy ostrov (Russian Karelia)”.

16.00-18.00 Workshop two sessions/species (16.00-16.45 and 16.45-17.30)

18.00-18.30 Discussion and reflection.

18.30 Dinner at the Department

 

ABSTRACTS

Carina Olson “Tolkning av fiskben från arkeologiska lokaler” (In Swedish)

Vid tolkning av fiskben från arkeologiska lokaler används metoder som kroppslängd- och viktberäkning, ålders- och säsongsbedömning. Exempel på detta där kotor och otoliter av torsk använts kommer att visas och sedan praktiskt provas på. En aspekt på kvantifiering är att jämföra NISP och antal förekomster per kontext får man fram olika slags information från kvantifieringen. Istället för att bara erhålla antal per art från en boplats (NISP), får man genom antal artförekomster per kontext fram fler dimensioner till tolkningen. Till exempel hanteringen av fisk (eller andra djurben) inom en boplatsyta, vilket indikerar hur aktiviteter rumsligt förekommit inom lokalen.

(I’ll translate this later tonight)

Inge Bødker Enghoff “Archaeoichthyology: Size estimates and representationskeletal elements”

Measurements of subfossil fish bones can be used for estimating the total length of the fish from which the bones derive. The total length of the fish can in turn be used for inferences about fishing methods and season. The relative frequency of, e.g., bones from head vs. body, can be used for inferences about processing of the fish for consumption. However, the method of excavation needs to be taken into consideration when interpreting the finds. The talk will be illustrated with examples from the author’s own research on fish bones assemblages from Danish sites, e.g., Vængesø III (Mesolithic), Viborg Søndersø (Viking Age), and Selsø Vestby (Medieval).

Kristiina Mannermaa “Bird bones in graves at Yuzhniy Oleniy ostrov (Russian Karelia)”

Yuzhniy Oleniy Ostrov in Karelia, northwestern Russia, is the largest known Mesolithic cemetery in northern Europe. Most of the graves are well preserved, and a wealth of materials, including human skeletal remains and a variety of grave goods, has been documented during the excavations in 1937 and 1938. Animal bones, both unmodified and in the form of artifacts were found in the graves. In this presentation I talk about fresh results of the analysis of bird bones from graves on Yuzhniy Oleniy Ostrov. The most common bird species in the cemetery was the osprey (Pandion haliaetus). By studying the location of bird bones in burials as well as the distribution of anatomical elements,

it is possible to interpret the roles of birds in burial practices. The behaviour and ecology of the identified species can be used for investigating and estimating why these species may have been placed in graves and what kind of significance or value these species may have had for the Late Mesolithic people who used the cemetery.

Participation entries are due no later than febuary 8th 2009. For payment see Osteologiska föreningens webpage (in Swedish) or contact me for further information. The price is 60:- for members and 95 for non members, this includes the seminars, the workshop and coffee. For dinner participants the price is 175:- for members and 225:- for non members.

Programme (pdf-file part in Swedish part English).

Magnus Reuterdahl


Urminne nr 7 2008

A new issue of Urminne (7/2008) is available, Urminne is a periodical concerning prehistoric and medieval issues in the Swedish provinces Småland, Öland and Östergötland. All articles are written in Swedish and it is possible to order it from Jonkoping County museum.

 urminne2008

In this issue me and colleague; Ludvig Papmehl-Dufay, have an article; Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland (Three unexpected finds at Ottenby Kungsgård).

Abstract: This paper presents three somewhat unexpected finds made in connection to the excavation in 2004 of a Pitted Ware site (Neolithic) at Ottenby Royal Manor on the southernmost part of Öland, Sweden. The first find to be treated here was identified during the excavation, and consists of an Early Medieval glass bead of Hungarian origin, of a type not previously documented from the Scandinavian area. The other two finds were identified during the osteological analysis; in the material from the 2004 excavation a Gannet (Morus bassanus, formerly known as Sula bassana) was identified, being the first of this species from a prehistoric context on Öland and the forth find from the large islands in the Baltic Sea altogether. Secondly whilst analysing bones from the 1991 excavation at the site a previously unidentified human bone was identified.

Magnus Reuterdahl

The other articles are (sorry I haven’t translated ´em);

– Jörgen Gustafsson: “Paradis i inland”
– Magnus Reuterdahl & Ludvig Papmehl-Dufay: “Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland”
– Michael Dahlin: “Låt gravarna berätta! Några nygamla bronsåldersgravar i södra Tjust”
– Alexandra Nylén & Åsa Jönsson: “Gripeberg. En fornborg i Smålands inland”
– Christina Helander: “Att tända den livsgnista som släckts. En tolkning av två stensättningar i Bäckseda”
– Erika Räf: “Varifrån kom järnet? Om framställning av blästjärn i Östergötland under förhistorien”
– Mikael Nordström: “Död mans dörr och järnåldersdösens gåta”
– Anna Kloo Andersson: “Hälsa och ohälsa under medeltid och efterreformatorisk tid i södra Vätterbygden. Med utgångspunkt från skeletten i Barnarps kyrka”
– Rickard Wennerberg: “Skogens svarta guld. Undersökning av kolframställningsplatser i Nifsarp utanför Eksjö”
– Leif Häggström: Om viljan att kommunicera resultat. En analys av olika aktörers publiceringsfrekvens från en småländsk horisont”


%d bloggers like this: