Tag Archives: kongress

Ombud på DIK:s kongress

This post is written in Swedish, it’s states that I am elected as a delegate to DIK’s (Swedish Union for archaeologists) Congress on 24-25 November.

Fick ett mail med följande rubrik idag: Grattis du är vald till ombud på DIK:s kongress den 24-25 november.

Stort tack till er som röstade på mig! Totalt var 160 nominerade varav 79 blev valda.

De 79 som blev valda kommer att finnas presenterade på DIK:s webbplats senast den 4 juni (www.dik.se/kongress)

Av totalt 21 728 medlemmar röstade 2563 , dvs ca 12 %. Arbetet med kongressen kommer att läggas upp på http://www.dik.se/kongress, där alla kongresshandlingar att läggas ut efter hand som de färdigställs och slutligen även all dokumentation av kongressen.

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: