Tag Archives: DIK

Need Swedish museums more volunteers?

The annual political event Almedalen, on the island Gotland in Sweden, is just around the corner.

During the first week of July politicians and lobby-organisations meet on common ground to discuss current events – and this year I’m in:)

Cultural Heritage is of course part if that and so are questions regarding museums, archives and libraries. A few months ago I was elected to the board of DIK – the creative union; that includes communicators, archaeologists, museum employees, antiquarians, librarians, speech pathologist etc.

One of the debates this year concerns volunteers in cultural institutions. In one corner are Annika Olsson, Gender studies – Stockholm University, (me) Magnus Reuterdahl, DIK, and Karin Thorasdotter, Arenagruppen.

On this side we are concerned when it comes to volunteers. There is a risk that they are replace paid personal, and issues regarding insurances, liability and costs are not clear – among other things.

On the opposite side are Lars Amréus, Antiquarian of the Realm, Riksantikvarieämbetet (National heritage board), Nicklas Lundblad, IT debater, social policy adviser, Google and Lars-Anders Johansson, responsible for cultural issues, Timbro.

They are for more volunteers.

The debattle is organized by Riksutställningar (The Swedish Travelling Exhibitions) under the name; Need Swedish museums more volunteers? (Behöver svenska museer fler volontärer?)

The debate is held on July 2,10:00 – 11:30 at Riksutställningar.

Read more about it here (in Swedish).

Magnus Reuterdahl


Tycooning

Today I was elected to the Association Board of DIK, the Swedish union for academics working on Culture and Communication, for the next three years

It’s both inspiring and exiting to be part of the DIK’s Association Board and to get be part of an interesting group of people and to work with interesting issues.

DIKs styrelse 2013-2015.
Övre raden från vänster: Erik Palm, Magnus Reuterdahl, Sara Sivre, Mia Lindgren, Lars Aldemark. Främre raden från vänster: Susanna Wennerfeldt, Helena Leidebrant, Karin Linder, Lena Sundberg, Emili Rask, Anna-Stina Takala. Ej med på bild: Jimmy Mannung, Sara Wranne. Bild: DIK.se

Idag blev jag invald i DIKs förbundsstyrelse, där jag kommer att sitta de närmsta tre åren. Jag ser fram emot att få arbeta med ett gäng intressanta människor från andra branscher, sätta mig in i nya frågor och ta del av intressanta arbetspolitiska frågor.

Magnus Reuterdahl


Am I to become a union tycoon?

Most archaeologist along with librarians, antiquarians and communicators in Sweden are in the union DIK (Link in Swedish), a part of SACO (Swedens Academics Central Organisation). DIK is short for Documentation, Information and Culture (Kultur).

Now I never been much of a union man, though I do recognize they do an important work. Lately I’ve been pulled into it, though, as I’ve been working in a work group with ethics & archeology. Also it seems they gotten a new image via the current president, Karin Linder, that does do a good job.

A few days ago I was asked to run as a board member for the national council of DIK. Its always an honor that someone, whoever it is, has proposed me for a position such as this. Currently I am considering it: partly cause I’ve become more and more interested in the union as such and I believe that they do a good job, partly due to the fact that I feel it is important that an archaeologist, and especially someone that does not have a permanent job (as most archaeologists), can have a voice within DIK.

I don’t believe I’ll become a tycoon but I do believe that I might be able to be an interesting voice within DIK and that why I considering saying yes.

Magnus Reuterdahl


Ombud på DIK:s kongress

This post is written in Swedish, it’s states that I am elected as a delegate to DIK’s (Swedish Union for archaeologists) Congress on 24-25 November.

Fick ett mail med följande rubrik idag: Grattis du är vald till ombud på DIK:s kongress den 24-25 november.

Stort tack till er som röstade på mig! Totalt var 160 nominerade varav 79 blev valda.

De 79 som blev valda kommer att finnas presenterade på DIK:s webbplats senast den 4 juni (www.dik.se/kongress)

Av totalt 21 728 medlemmar röstade 2563 , dvs ca 12 %. Arbetet med kongressen kommer att läggas upp på http://www.dik.se/kongress, där alla kongresshandlingar att läggas ut efter hand som de färdigställs och slutligen även all dokumentation av kongressen.

Magnus Reuterdahl


Uppdrag: Få in fler arkeologer på DIKs kongress

This post is written in Swedish regarding the up comming election to DIK (Swedish Union for arcaheologist etc).

Nu är röstningen på kongressombuden igång till DIKs kongress, så är du medlem i DIK är det dags att göra din röst hög, personligen propagerar jag för att försöka få in så många arkeologer som möjligt. Läs mer här!

Själv är jag nominerad i valkrets Stockholm (långt ned på listan), du är varmt välkommen att rösta på mig – men det viktigaste är du röstar på någon du tror kan företräda dina intressen och göra DIK bättre!

Magnus Reuterdahl


Nytt uppdrag: Etik & arkeologi – A new mission: Ethics & Archaeology

This post is available in English further down.

Som jag nämnt i tidigare inlägg byter jag arbetsgivare från och med den 1 februari, från Länsstyrelsen i Västernorrland till Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är dock mer på gång för mig inom det arkeologiska – jag kommer ingå in en arbetsgrupp inom DIK med uppgift att ta fram etiska riktlinjer för arkeologer. Tanken är att dessa ska fungera som vägledning för alla arkeologer; forskare såväl som för arkeologer på olika myndigheter, museer, stiftelser, företag m fl. Tanken är att riktlinjerna ska vara överskådliga och lätta att kommunicera. I uppdraget ingår också att lämna förslag om hur de etiska riktlinjerna kan lanseras och förankras bland Sveriges arkeologer och diskussioner kring certifiering.

Efterhand hand hoppas jag kunna skriva ytterligare några inlägg om detta. just nu ligger spänningen i vilka är de övriga i arbetsgruppen? – Vet du skriv en kommentar!

DIK är ett fackförbund och en del av centralorganisationen SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK företräder akademiker inom kultur- och kommunikationsektorn och då bland annat arkeologer.

Läs mer här

http://www.dik.se/artikel/10797/dik-startar-arbetsgrupp-om-etik-arkeologer

More new challenges as I will have to begin thinking on Archaeology and ethics in a more concentrated form. In previous posts I’ve mentioned that I start a new job February 1st in Linkoping at the Administrative County board of Östergötland.

As I mentioned in previous posts I’m changing employers as of February 1st, from the County Administrative Board of Västernorrland to the County Administrative Board in Östergötland.

But there is more news regarding the archaeological – I will be part of a working group within DIK with the task of developing ethical guidelines for archaeologists. DIK is a trade union and part of SACO, a trade union confederation for university graduates or professionals with a college degree. DIK represents the culture and communications sectors, and among them the archaeologists.

The idea behind the guidelines is that they are to serve as guidance for all archaeologists, researchers as well as to archaeologists at various government agencies, museums, foundations, corporations and others. The idea is that the guidelines should be transparent and easy to communicate, and the assignment also includes proposals on how the ethical guidelines can be launched and anchored among Swedish archaeologists and discussions around certification.

I will get back to you on a later date with more info on this.


En riktig arkeolog gräver?

Normaly I don’t post in Swedish but this post is written for DIK’s (the Swedish union for archaeologist, antiquarians, librarians etc.) summer blog. It concerns my situation as an archaeologist in Sweden and what I do for a living and some thoughts concerning that – most has been posted at one time or another here before.

Kvartsbrott i Medelmad

Detta inlägg finns också publicerat på DIK-medlemmarnas sommarblogg!

Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar på ett Sveriges privata arkeologföretag: Arkeologicentrum AB, i Östersund. Vi arbetar över i princip hela Sverige vilket ger en fantastisk möjlighet att se och uppleva stora delar av vårt vackra land men också att få möjligheten att se skillnader och likheter mellan de spår som våra förfäder avsatt och de spår vi avsätter idag.

2010 är lite speciellt för mig, det är första året sedan jag tog min examen 2004, som jag har möjlighet att ta ut en riktig sammanhängande sommarsemester. Som arkeolog är sommaren normalt sätt arbetstid – och anställningsformen normalt sätt projektanställning eller vikariat. Men sedan den 1:a januari är jag tillsvidareanställd och har därmed också möjlighet att likt vanliga människor ta ut semester. Från midsommar och två veckor därefter får jag med andra ord uppleva det som de flesta tar för givet – en sammanhängande ledighet, egentligen den första sedan 1999 då jag likt de flesta studenter inte hade råd att ta ledigt på sommaren under min studietid. Då jag är en fornnörd kommer dock en hel del av min semester tillbringas i sällskap med fornlämningar, vilka kommer fotas och kommenteras på min blogg Testimony of the spade.

En jordkällare i Västergötland

Så hur mycket gräver jag? Svaret är ibland! För det mesta jobbar jag med utredningar, frivilliga utredningar eller särskilda utredningar (beställda via en länsstyrelse), med vilket menas att man inventerar av mindre områden. Vi besöker kända lämningar: fasta fornlämningar (t ex gravar, gravfält, boplatser, fossila åkrar, järnframställningsplatser m m.) och övriga kulturhistoriska lämningar (torplämningar, fossila åkrar, tjärdalar, kolbottnar m m.) för att lägga till information och eventuellt justera utbredningen av dessa samt för att finna lämningar som inte tidigare registrerats i Riksantikvarieämbetets databas för FMIS/Fornsök inför exploatering av olika slag såsom husbyggen eller vindkraftverk. I FMIS kan du hitta vad som registrerat på din tomt eller mark,  en annan intressant sida är Lantmäteriets historiska kartor där du i bästa fall kan hitta kartor över din egendom från 1600-talet och framåt. Tidigare har jag arbetat på länsstyrelserna i Kronobergs och Norrbottens län, läns museerna i Östergötland och Nordbotten m fl.

Utsikt från Storumans utsiktsplats mot fjällen

Som arkeolog lever jag oftast, liksom min sambo (särbo) med en kontinuerligt packad kappsäck redo att ta mig an nästa grävning eller landsända, att sova på nästa vandrarhem eller inhyrd sommarstuga, att ta nästa tåg eller buss för att hitta ”nya” lämningar eller äventyr. Om du upplever denna text som en klagan har du missuppfattat det hela, att vara arkeolog är världens bästa yrke – när du har jobb – det finns ständigt något nytt att uppleva eller lära – men det är också slitigt – man träffar sin sambo i bästa fall en gång per vecka, man jobbar sannolikt mer än man bör och är ständigt på språng. Man blir lite som en legosoldat i kulturhistoriens tjänst.

I vanliga fall kan ni följa min vardag på bloggen Testimony of the spade (på engelska), mitt forskningsprojekt (tillsammans med Johan Klange) på Yangshaoprojektet, mitt sär intresse, ben, via Osteologiska föreningen och mitt fritidsintresse, vin, på Aqua Vita.

Glad sommar önskar!

Magnus Reuterdahl


DIK summer blog

DIK is the union for archaeologist, antiquarians, librarians etc. in Sweden – this year they have a summer blog for it’s members, including me. All members are welcome to post on what they do this summer; concerning work, studies or their free time. One of the best propsals I’ve heard from DIK in some time, and of course Testimony of the Spade will participate in a near future – and I hope most archaeologist will as well.

Check it out at http://sommarbloggen.posterous.com/ (I guess most posts will be written in Swedish)

To participate send an e-mail to sommarbloggen@dik.se.

Magnus Reuterdahl


DIK – redo your homework and get a reality check!

Updated 2009-07-21

I don’t know about the situation outside Sweden, though I guess the situation is more or less the same everywhere, it is hard to get a job at a museum or as an archaeologist; and if you demand a salary way above your limit it does not make it easier. 

At this point the Swedish union; DIK (a union for archaeologist, employees at museums among others) goes out and claims that you should demand an entry pay of 26000 sek or ca 2300 €/ a month (at this date 1€ = ca 11,30 sek) for someone fresh out of a University with a master or equivalent (article in Swedish), a salary I haven’t accomplished after 5 years in this line of work with a master in my bag; My current salary is ca 24000 sek /month, and I’m morte or less pleased with that. I believe this recommendation is close to be considered a fraud and it makes me seriously considering leaving the union. I would guess that a reasonable first pay check in my line of work today is somewhere around 19-21000 sek depending on the employer and the job, at least among those I know.

I honestly believe that if someone without experience just leaving a University or High school demands this payment they’ll be considered a joke by employer and thier application’s cast away. This makes this recommendation a horrific one and those believing in it are truly f**ked by its own union. I recommend DIK to do a serious reality check and redo the homework. I am sure you do good things but this is just outrageous and borders on idiocy. A union should work for its members not be contra productive.

Now this does not mean that I think that there isn’t room for better pay and conditions for archaeologists. As many are badly paid and work on unsecure contract which doesn’t give the possibility to have a consecutive period of vacation etc. I just think that this is the wrong way to start, as I feel that it does not benefit those most vulnerable on the job market, those who does not have experience or are yet to build a network.

I feel that there is much for DIK to work on and I hope they do.

Magnus Reuterdahl


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: