Curriculum Vitae

Curriculum vitae

Magnus Reuterdahl

Uppdaterad 2012-11-25

Anställningar

 • 2012 Länsstyrelsen i Östergötlands län Antikvarie/Arkeolog; 2021-02-01 – 2013-10-31
 • 2011-2012 Länsstyrelsen i Västernorrlands län Antikvarie/Arkeolog; 2011-10-10 – 2012-01-31
 • 2011 Kalmar Läns museum Arkeolog; 2011-04-26 -2011-09-30
 • 2010 Arkeologikonsult Arkeolog; 2010-11-09 – 2010-12-17
 • 2009-2010 Arkeologicentrum Arkeolog; 2009-04-01 – 2010-10-26
 • 2008/2009 Länsstyrelsen Norrbottens län Antikvarie; 2008-10-06 – 2009-03-31
 • 2008 Norrbottens Museum Arkeolog/Osteolog; Augusti – September
 • 2008 Östergötlands museum Arkeolog/Osteolog; Juni – Augusti
 • 2007-2008 Länsstyrelsen Kronobergs län Antikvarie; November – Februari
 • 2007 Mälardalens arkeologi/forum08 Arkeolog; November
 • 2007 Norrbottens museum Arkeolog; Augusti – Oktober
 • 2007 Länsstyrelsen Kronobergs län Antikvarie/Arkeolog/Projektledare; Maj – Augusti
 • 2006 Länsstyrelsen Kronobergs län Antikvarie/Arkeolog/Projektledare; April – December
 • 2005 Länsstyrelsen Kronobergs län Antikvarie/Arkeolog; September – December
 • 2005 Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet Osteolog; – Februari
 • 2004 Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet Osteolog; Mars

Uppdrag

 • 2012 DIK –  Arbetsgrupp med uppgift att ta fram etiska riktlinjer för arkeologer

Övriga utbildningar

 • 2011 Webutbildning Platina – diarieprogram
 • 2011 Tjänstemannautbildning Västernorrlands länsstyrelse 2 dagar
 • 2011 Praktisk projektledning; projektledarutbildning Wenell (4 ½ dag)
 • 2010 Landskapshistorisk utbildning, Riksantikvarieämbetet 5 dagar
 • 2008 Tjänstemannautbildning Norrbottens länsstyrelse 2 dagar

Projekt

Yangshaoprojektet 2003 –

Startat av undertecknad och Johan Klange. Projektet fortfarande aktivt och syftar till att öka kunskapen om den neolitiska Yangshaokulturen i synnerhet och kinesisk arkeologi i allmänhet

 • Forskningsresa till Kina 2007 (3 veckor + 2v planering/förstudier)
 • Forskningsresa till Kina 2006 (5 veckor + 2v planering/förstudier)

Publiceringar i urval

2011

2010

 • Bengtsson, Lisbet, Edvinger Britta Wennstedt & Reuterdahl, Magnus 2010. Forntiden på Kattleberg belyst genom arkeologisk undersökning av fornlämningarna Skepplanda 32 och 230, Västergötland, Ale kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:20
 • Reuterdahl, Magnus 2010. Fattigstugugrunder och fossila åkrar vid Sennan och Skedala: arkeologisk utredning och KMKB inför vindkraftsutbyggnad, Enslövs socken, Halmstads kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:16
 • Magnus Reuterdahl & Magnus Stenhols 2010. Bland fäbodar och fångstgropar vid Åskälen och Österåsen: arkeologisk utredning och KMKB inför planerade vindkraftverk, Hammerdals och Häggenås socknar, Jämtland, Östersunds och Strömsunds kommuner, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:14.
 • Magnus Reuterdahl & Johan Klange 2010.Yangshao – bilder från det förflutna. Kinarapport nr 2 2010.
 • David Loeffler & Magnus Reuterdahl. Gråtanliden: arkeologisk utredning med analys av landskapsbilds- och kulturmiljöpåverkan av en planerad vindpark på gränsen mellan Vilhelmina och Stensele socknar, Lappland, Vilhelmina och Storumans kommuner, Västerbottens län.Rapport från Arkeologicentrum 2010:12
 • Mellan Svaletorpet, Långö och Broholmen: arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Mjö-bäcks socken, Västergötland, Svenljunga kommun, Västra Götalands län, och Älvsereds socken, Falkenbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:1
 • Bland torpgrunder och fossila åkrar i Sexdrega. Arkeologisk utredning och KMKB inför vindkraftsutbyggnad inom en del av Sexdrega socken, Västergötland, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:07
 • VKV 2 i Assjö. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, Assjö 2:1, Askeryd socken, Småland, Aneby kommun, Jönköpings län. PM från arkeologicentrum PMAC2010:54 F, lst dnr 431-2430-10. Arkeologicentrum
 • En vindpark i Sävsered. Arkeologisk utredning nför en planerad vindpark vid Sävsered, Bredareds socken, Halmstads kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:01. Arkeologicentrum.

2009

 • En omvärldsanalys kring den osteologiska forskningsmiljön i Sverige 2009. Debattinlägg. Benbiten nummer 1 2009
 • Reuterdahl, Magnus & Edvinger, Kjell. Kulturhistorisk förstudie inom området inför planerad vind­park vid Tvinnesheda, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Arkeologicentrum
 • Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredningoch KMKBinför en planerad vindpark vid Rävbacka,Skallsjö socken, Västergötland,Lerum kommun, Västra Götlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:35. Arkeologicentrum.
 • Reuterdahl, Magnus. Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Hornsberg, Tryserums och Östra eds socken, Valdemarsviks kommun, Småland, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:31.
 • Reuterdahl, Magnus & Edvinger Kjell. PM. 2009‐06‐01. Kulturhistorisk förstudie inom området för en planerad vindpark vid Tvinnesheda, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Arkeologicentrum.
 • Reuterdahl, Magnus & Edvinger Kjell. PM. 2009‐10‐09. Rapport: särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, fastigheterna Hackeryd 5:5, Västerlösa 1:22 och Västerlösa‐Ås 3:1, Västerlösa socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Arkeologicentrum.
 • Reuterdahl, Magnus. PM. 2009‐09‐18. Rapport: arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Gislorp 1:1, Klockrike socken, Motala kommun, Östergötlands län. Arkeologicentrum.

2008

 • Backman, L. & Reuterdahl, M. 2008. Arkeologisk besiktning. Gruvberget, Svappavaara Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, Lappland. Norrbottens museum. Rapport 2009:7. (RAÄ dnr 321-1842-2009).
 • Backman, Lars & Reuterdahl Magnus. Rapport särskild arkeologisk utredning. Fastigheten Havsträsk 1:21 del av Storklinten, Edefors socken, Bodens kommun, Norrbottens län, Västerbotten. (manus)
 • Christer Carlsson 2008. Osteologisk analys Magnus Reuterdahl. Ett hantverksområde från 1700-talet och en medeltida huslämning i Konserthusparken – Rapport 2008:114, Arkeologisk slutundersökning. Östergötlands länsmuseum.
 • Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland. Urminne 2008.
 • Recension. Kaliff, Anders [ed.] 2007. Archaeology in the east and the west. Papers presented at the Sino-Sweden Archaeology forum, Beijing, in September 2005. English edition. Anmälan av Magnus Reuterdahl. Fornvännen 2008:04
 • Bones bearing witness. Sammanfattning av Osteologiska föreningens symposium 2008. Benbiten nummer 1/2008.

2007

 • Återställning av fornlämningar efter stormen Gudrun. Återställning, dokumentation och besiktning. Rapport Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen meddelanden nr 2007:32
 • To Neolithic China and back! The Yangshao project. Benbiten 2007 nummer 1 och 2.
 • Osteologins tillgänglighet. Debattinlägg. Benbiten numm nummer 2/2007.

2006

 • [2007]. I rotvältors land – resultat från skadeinventeringen 2005 och 2006. Länsstyrelsen meddelanden nr 2007:03. Växjö
 • Osteologisk genomgång och kommentar rörande benen funna under 1991 års förundersökning och undersökning vid fornlämning 40, Ottenby Kungsgård, Ås socken, KLM 1496/91. Kalmar Läns museum. (ej tryckt).

2005

 • Papmehl-Dufay, Ludvig & Reuterdahl, Magnus 2005. Mellanneolitikum vid Ottenby Kungsgård. Arkeologiska undersökningar av raä 40, Ås socken, Ölands sydspets augusti-september 2004. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet nr 2.
 • Brandgravarna på Visingsö. En genomgång och en osteoarkeologisk kommentar. Urminne – tidskrift för arkeologi i sydöstra Sverige 2005/5.
 • Inskrifter i puts, sten och trä. Rumsliga spridningsmönster av medeltida runinskrifter i kyrkor utifrån geografiska parametrar, placering och innehåll.  Kandidatuppsats, Fornnordiska språk, Institutionen för Nordiska språk, Stockholms Universitet.
 • Skyltning av fornlämningar. Analys och diskussion. Exemplet Visingsö, Jönköpings län. Uppsats Kulturmiljövård, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

2004

 • 2004. Ett studium av brandgravarna på Visingsö från yngre järnålder ur ett osteoarkeologiskt perspektiv. Benbiten, nr 2 2004.
 • 2004. Brandgravarna på Visingsö – en osteologisk analys & en kognitiv kontextuell jämförelseanalys inom lokalen och i komparation med omliggande arkeologiska lokaler med kremerat material. Magisteruppsats i Osteoarkeologi, Arkeologiska institutionen: Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet.

2002

 • 2002. …in situm Husaby;  Gränna – Visingsö. Magisteruppsats, arkeologi, Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet.

2001

 • 2001. Visingsö, huvudgårdar och bosättningsmönster under järnåldern” Kandidatuppsats, arkeolog, Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet 2001.

Övrig Arkeologisk fälterfarenhet mm

2011

 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län; handläggning av uppdragsarkeolgi, samråd m.m.
 • Kalmar läns museum; Särskild arkeologisk undersökning iunför ny dragning av E22:an, Blekinge
 • Kalmar läns museum; Fyndgenomgång, rapportskrivning, osteologiska genomgångar av material från Övra Vannborga (undersökning 1989-1991)
 • Kalmar läns museum; Särskild utredning etapp, II – Mörghult; Undersökning av Röjningsrösen, sökschaktning, rapport
 • Kalmar läns museum; Särskild utredning etapp II – Horn del II; Sökschaktning, projektledare, rapport
 • Kalmar läns museum; Förundersökning – Eriksöre; projektledare, rapport
 • Kalmar läns museum; Förundersökning – Frössunda; sökschaktning, metalldetektering
 • Kalmar läns museum; Särskild utredning – Kastlösa
 • Kalmar läns museum; Fyndhantering samt Osteologisk genomgång av benmaterial, rapportskrivning;  Hossmo kyrka (undersökning 2003)
 • Kalmar läns museum; Fyndhantering, rapportskrivning;  Hossmo kyrka (utredning 1997-98)
 • Kalmar läns museum; Osteologisk översyn av benmaterialet från Sandbyborg (undersökning 2011)

2010

 • Arkeologikonsult – Gravfältsundersökning – Vikingatid/tidig medeltid i Rissne.

 • 2004 Seminariegrävning, Stockholms Universitet; Osteoarkeologi D-kurs. Tuna Alsike, Uppland och Lovö Stockholm.
 • 2002 Seminariegrävning, Gotlands högskola; Medeltidsarkeologi. Suderby Gotland, gårdstomt medeltid (2 veckor).
 • 2002 Seminariegrävning, Stockholms Universitet; Arkeologi D-kurs. Lovö Stockholm, gravar yngre järnålder (4 veckor).
 • 2001 Seminariegrävning, Stockholms Universitet; Arkeologi B-kurs. Lovö Stockholm, gravar yngre järnålder (4 veckor).
 • 1999-2001 Folkhögskoleutbildning, Gotlands folkhögskola; vid Fröjel, Gotland, Vikingatida/Medeltida hamnläge. (3 x 3 veckor)

Utbildning

2004-12-14. Magisterexamen med dubbla huvudämnen; Arkeologi och Osteoarkeologi.

 • 2005. Arkeologins laborativa metoder – applikationer och problem (5 HP/7,5 ETSC)
 • 2004-2005. Kulturmiljövård (20HP/ 30ETSC)
 • 2005. C-kurs fornnordiska språk (10 HP/ 15 ETSC), C-uppsatsen slutförd. *
 • 2004-2005. Nordiska språken i tid och rum (20HP/ 30ETSC) vid Stockholms universitet
 • 2003- 2004. Påbyggnads- och magisterkurs i osteoarkeologi (40 HP/ 60 ETSC) vid Stockholms universitet
 • 2002-2003. Vikingatidens och medeltidens texter (20HP/ 30ETSC)vid Stockholms universitet
 • 2002-2003. Grundkurs i arkeoosteologi (40 HP/ 60 ETSC) vid Stockholms universitet
 • 2002. Magisterkurs i arkeologi (20HP/ 30ETSC) vid Stockholms universitet
 • 2002. Jordartslära för arkeologer (5 HP/7,5 ETSC) vid Stockholms universitet
 • 2002. Medeltidsarkeologi i praktiken (5 HP/7,5 ETSC) vid Gotlands högskola
 • 2001. Påbyggnadskurs i arkeologi (20HP/ 30ETSC) vid Stockholms universitet
 • 2000-2001. Grundkurs arkeologi (20HP/ 30ETSC) vid Stockholms Universitet
 • 1999-2001. Arkeologi på Gotland vid Gotlands läns folkhögskola (sommarkurser)
 • 1994-1996. Medialinjen vid Hantverkets folkhögskola

*) ej slutförd.

Styrelseuppdrag

 • 2012-2015  DIK’s förbundsstyrelse
 • 2009-2011  Ordförande Osteologiska föreningen
 • 2008-2009 Styrelseledamot Förbundsstyrelsen Folkuniversitet
 • 2007-           Styrelseledamot Osteologiska föreningen
 • 2006-           Styrelseledamot Stockholms folkhögskola.
 • 2006-2007   Styrelseledamot Sundbybergs folkhögskola.
 • 2007-           Ledamot av Sundbybergs FHS lokala råd
 • 2005-2009Styrelseledamot Folkuniversitetet Stockholm
 • 2004-2005Ledamot/vice programsekreterare Humanistiska föreningen, Stockholms Universitet
 • 2004             Suppleant Styrelsen Stockholm Studentkår, Stockholms Universitet
 • 2003-2005   Ledamot i Stockholms Studentkårs fullmäktige, Stockholms Universitet

Övriga anställningar i urval

 • 2012 – pågående Frilansreporter för BKWine (BKwine.com)
 • 2011-2012 Arbete med 3-års-plan Stockholms folkhögskola
 • 1996- 2009 OKQ8, Stockholm; Säljare. OKQ8 Lidingö, hartidigare var it anställd både på heltid, visstid, tim- och vikariat vid stationerna OKQ8 Bergshamra, OKQ8 Gärdet, OKQ8 Västberga.
 • 1995-1996 Strix televsion, Stockholm; 1996. Teve-Teve. Re-searcher, manus arbete mm.
 • 1996. Lotta. Re-searcher; 1995. Sista upplagan, praktik re-searcher
 • 1990-2003 Jönköpings skiv- och bokantikvariat, Jönköping; Säljare visstidsanställd; kvällar, helger och somrar mm.
 • m fl.

Vid frågor rörande referenser e.d. kontakta mig via inventerare[delete this][at]hotmail[dot]com


5 responses to “Curriculum Vitae

 • Sir William Titus Nelson

  2001. Visingsö, huvudgårdar och bosättningsmönster under järnåldern” Kandidatuppsats, arkeolog, Arkeologiska institutionen, Stockholms Universitet 2001.

  I found Visingso in some of your past work. My brother and I in the US have recently made ties with relatives on Visingso and will be providing some links to other web pages. You have a nice history page that we will provide a link to. Keep up the excellent work. If you ever come to the USA let us know. We are here to provide assistance if we can.

  Sir Wiliam Titus Nelson

  • Magnus Reuterdahl

   Hi Sir Wiliam Titus Nelson

   Thanks for your kind words. I took a quick look at your webpage which contains some nice pictures of the cultural heritage sites and ancient remains on the island Visingso. Always nice to see that other also find little oasis in lake Vattern, Sweden.

   Best wishes

   Magnus Reuterdahl

 • Grzegorz Kowalski

  Hello Magnus,
  I live close to Gorzno (Poland) where a big Polish-Swedish battle were took place. Would you be so kind – if it is possible – to send me a jpg photo of an oil painting from Skokloster Abbey?
  Thanks in advance,
  Grzegorz Kowalski

  • Magnus Reuterdahl

   Hi Grzegorz Kowalski

   I have the photo in Stockholm, so I’ll send it when I get home this weekend

   Best Wishes

   Magnus Reuterdahl

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: