Category Archives: Presentation

Arkeologisk/osteologisk jobbannons. An add for a job within archaeology or osteology

This post will follow in English:

Jag brukar inte skriva på svenska här på bloggen men då jag kommer att vara till arbetsmarknadens förfogande inom kort är det lika bra att utnyttja alla vägar. Förutom att skicka ut en bred intresseanmälan om jobb, dels via bloggen dels via mail kommer jag också sätta mig ned och arbeta på en ny ansökan till forskarutbildningen inom arkeologi.

Från och med den 27 oktober står jag till arbetsmarknadens förfogande, helst till förfogande för en arkeologisk inriktad institution såsom en länsstyrelse, ett museum, en myndighet (RAÄ UV) en stiftelse eller ett privat företag.

För er som inte känner mig personligen eller som bara råkat hamna här på bloggen, är jag 36 år, boende i Stockholm och varmt brinnande för frågor kring arkeologi, osteologi och kulturarv. Om ni tittar på mitt CV kommer ni att se att jag är mycket flexibel vad gäller resande men också bred i min erfarenhet av olika typer av arkeologiska jobb. Ett par av mina styrkor tror jag ligger i en bred kunskap och förståelse av kulturhistoriska landskap, såväl när det gäller tidsmässiga som geografiska skillnader, samt att jag har erfarenhet av många olika GIS program såsom ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis m fl och är relativt duktig på dem.

Under de senaste 18 månaderna har jag arbetat för Arkeologicentrum AB i Östersund med jobb över i princip hela landet – från Västernorrlands län till södra Småland. Jag har arbetat med frivilliga utredningar, § 11 utredningar steg 1 och 2, arkeologiska förundersökningar och särskilda arkeologiska undersökningar. Vidare har jag skrivit ett drygt 20-tal rapporter och PM (se CV) samt arbetat med offerter och anbud. Under denna period har jag också gått Riksantikvarieämbetets (RAÄ) utbildning Landskapshistorisk utbildning, steg 1 för att bli platsledare inom fornminnesinventering.

Innan min anställning vid Arkeologicentrum har jag arbetat som antikvarie på länsstyrelserna i Norrbottens (2008-2009) och Kronobergs län (2005-2008) och som arkeolog och/eller osteolog vid Norrbottens museum (2007 och 2008), Östergötlands museum (2008), Osteologiska forskningslaboratoriet (2005) och Arkeologiska forskningslaboratoriet (2005) vid Stockholms Universitet m.fl. Jag är också ordförande i Osteologiska föreningen (2009-).

Tillsammans med Johan Klange har jag startat och arbetat med ett forskningsprojekt: Yangshaoprojektet. Projektet syftar till att bygga och sprida kunskap om den så kallade Yangshaokulturen, eller traditionerna. Projektet har till dags dato lett till två forskningsresor, två rapporter och två artiklar.

Jag har läst arkeologi och ostearkeologi till masternivå, fornnordiska till kandidatsnivå, kulturmiljövård mm vid Stockholms Universitet mellan åren 2000-2005.

För närmare information besök mitt CV här!

Har du ett jobb för mig går det bra att kontakta mig via inventerare[radera_detta][at]hotmail[punkt]com.

Vi ses och hörs!

Magnus Reuterdahl

____________________________________________________________________________

I do not usually write in Swedish here on the blog, but as I will be available for new work shortly, it is best to use all tools available. In addition to sending out a broad interest on the job through this blog, I will sit down and work on a new PhD application for archaeology and of course apply to available jobs.

This is a job application that also is valid internationally. As of October 27, I am available for work or research projects, preferably at  archaeological or osteological oriented institution such as a museum, a department at a University, a foundation or a private company.

For those of you who do not know me personally or who just happened to end up here on the blog, I am 36 years old, living in Stockholm, Sweden. I have a deep interest  for issues related to archaeology, osteology and cultural heritage. I am very flexible in terms of  travelling and have wide experience of different types of archaeological jobs. My strengths, I believe lies in a broad knowledge, experinece, understanding and knowledge of different kind the ancient remains (especially concerning Scandinavia and to some extent China) regarding time depth as well as geographical difference (Scandinavia in particular). I have worked with many different GIS software such as ArcView, ArcGIS, ArcPad. StormGIS, QuantumGIS, Intrasis etc. and am quite good at them.

Over the last 18 months I have worked for a private company; Arkeologicentrum AB in Östersund, virtually across all of  Sweden – from Västernorrland County to the south of Småland County. I have worked with non mandatory investigations (archaeological surveys), § 11 investigations – steps 1 and 2 (archaeological surveys and archaeological surveys including search excavations), archaeological preliminary investigations (archaeological excavation in order to delineate one or several specific ancient remains) and archaeological excavations. During this time I’ve written more than 20 reports and memos for Arkeologicentrum.  I have also taken the National Heritage Boards (RAA) course Landscape Historic training, step 1 – to become a site leader regarding archaeological surveys in Sweden.

Before this I worked as an archaeologist at the county administrative board of Norrbotten County (2008-2009) and Kronoberg County (2005-2008), at the county museum Norrbotten museum (2007 and 2008) and Östergötland museum (2008), at the Osteological research laboratory (OFL) (2005) and the Archaeological Research laboratory (AFL) (2005) at Stockholm University, etc. I am also chairman of the Swedish Osteological Association since 2009.

Together with fellow swedish archaeologist John Klange I started and have been working on a research project: the Yangshao project. The project aims at building new knowledge and to disseminate knowledge about the so-called Yangshao culture, or better named traditions. The project has so far led to two research trips to China, two reports and two articles.

I have studied archaeology and osteoarchaeolgy at Masters level, Scandinavian languages with a historic profile at candidate level, cultural heritage, etc. at Stockholm University between 2000-2005.

If your interested or wants more information, as a CV in English or references please contact me via inventerare[delete-this][at]hotmail[dot]com.

Magnus Reuterdahl


I am open to suggestions!

As it looks now; the coming Monday will be the start of my last month in Norrbotten County, at least for this time.  So in about a month I will be back in Stockholm – this has both pros and cons, it will be nice to come home but I will miss colleagues, work and newly acquired friends.

So it is high time to start job hunting. Luckily there are some openings, a few museums are looking for staff for the upcoming season and a couple of substitutes and also there are a few ads regarding employment at a couple of County Administrative Boards and at an archaeological entrepreneur.

This also means that it is time to update my CV and write something smart about myself. I’ve begun to contacting a few selected museums, archaeological entrepreneurs and County Administrative Boards that I would like to be associated with or work with.

This time around I’ve also turned to the international market and applied for a job at Museum of London; which could be very exacting.

In other words, I am open to suggestions! (Preferably regarding archeology or osteology).

Well I’ve got a month left of employment so I’ll know what to with my time, and luckly I also got a few days of vacation to use before March 31st; This will be used for among other things a trip to Thessaloniki in Greece at the end of the month.

Magnus Reuterdahl


New header and profile: City wall of Xi’an

I made an update of the profile and the header last night, on the picture is a part of the city wall of Xi’an, in Shaanxi. It is one of the most complete city walls that has survived in China. It was build by the first emperor of the Ming Dynasty (1368-1644) Zhu Yuanzhang (emperor between 1370-1378 AD).The wall is ca 12 meters tall, 12-14 meters wide at the top and 15-18 meters thick at the bottom and is ca 13.7 kilometers in length, surrounding it is a deep moat. Every 120 meters there is a rampart which extends out from the main wall, in total there are 98 ramparts on the wall. The wall is a Unesco World Heritage since 1996.

This picture was taken as I visited Xi’an in 2006 together with Johan Klange on one our travels with the Yangshao project. I’ll add a few more pictures when I return to Stockholm by the end of the week.

Magnus Reuterdahl


Testimony of the spade will host The Fourth Stone Hearth blog carnival on June 6th.

The Fourth Stone Hearth is a blog carnival that specializes in anthropology. The blog carnival is based on four lines of research; archaeology, socio-cultural anthropology, bio-physical anthropology, linguistic anthropology. Each of these four subfields is a stone in the hearth.

Four Stone Hearth is published bi-weekly, Wednesdays in odd-number weeks. If you would like to submit content to the next issue of the carnival, please send an email to: submit@fourstonehearth.net. Information can also be found at Aardvarchaeology

Coming up:

Anthropology 2.0 May 9th

Greg Landen May 23rd

Testimony of the spade June 6th

For earlier carnival entries see: The Fourth Stone Hearth

Magnus Reuterdahl


It’s been a busy couple of days

I am sorry to say that work has gotten in the way of me posting. I have been caught up in a small discussion of metal detectors on Martin Rundkvists blog Aardvarchaeology though.

Hopefully I will have completed a small piece on castle ruins in Kronobergs county that I aim publish tomorrow or on Monday. There are a lot of small ruins after castles or fortified farms from the middle ages in Kronoberg, some of them are well worth a visit.

Have nice weekend! I won’t, even though the sun shines and spring is in the air, since I’ll be stuck at work.

Magnus Reuterdahl


My name is Magnus Reuterdahl; a presentation

Updated 2010-06-16

Hi and welcome to Testimony of the spade!

My name is Magnus Reuterdahl and I live and work foremost in Sweden, though I do venture elsewhere on occasion. At this blog I write about my work, about archaeology, osteology and cultural heritage and sometimes on other things that happens to catch my eye. The views expressed on this blog are mine and not those of my employers. I currently work for Arkeologicentrum AB in Östersund – a company that work more or less all over Sweden.

As some of you may have noticed I have borrowed the name of this blog from Geoffrey Bibby´s book from 1956; The Testimony of the Spade – Life in Northern Europe from 15,000 B.C. to the Time of the Vikings. Why? – Because it’s a great title. I am aware of that there were some controversy regarding the title when it was published in the US due to the phrase spade, which was, and I guess still might be,  used as a derogatory phrase for African-Americans. In this case that is not the case; spade is used as meaning the tool spade which we use as archaeologist and in no other way.

In the Swedish edition of the book there is a quotation: To Vibeke. “How does it feel to be prehistoric?” And I think that question in part is what got me interested in archaeology.

I read the book in late 80’s among many others which lead to a decision to study to become an archaeologist. In 2000 I began my academic journey at Stockholm University, studying Archaeology, Osteoarchaeology (both human Osteology and Zoo archaeology), Scandinavian Languages with a Historical Profile (Runes, medieval texts etc) and Cultural heritage and environment etc. In 2004 I got my master of arts in Archaeology and Osteoarchaeology.

During my studies I got my first employments as an archaeologist and as an osteologist via research projects at the University and me and a friend started a research project of our own; the Yangshao project, within which we have gone to China on two occasions and written some articles and reports. I was lucky, it’s not easy to find jobs as an archaeologist, but I got an employment soon after my graduation at the County administrative board of Kronoberg County. Where I worked between 2005 and 2007. Since then I worked at the County Museum of Östergötland (2008) and Norrbotten(2007, 2008), at the County administrative board of Norrbotten (2008-2009) and currently at Arkeologicentrum AB (2009-) and a few more.

Magnus Reuterdahl


%d bloggers like this: