Tycooning

Today I was elected to the Association Board of DIK, the Swedish union for academics working on Culture and Communication, for the next three years

It’s both inspiring and exiting to be part of the DIK’s Association Board and to get be part of an interesting group of people and to work with interesting issues.

DIKs styrelse 2013-2015.
Övre raden från vänster: Erik Palm, Magnus Reuterdahl, Sara Sivre, Mia Lindgren, Lars Aldemark. Främre raden från vänster: Susanna Wennerfeldt, Helena Leidebrant, Karin Linder, Lena Sundberg, Emili Rask, Anna-Stina Takala. Ej med på bild: Jimmy Mannung, Sara Wranne. Bild: DIK.se

Idag blev jag invald i DIKs förbundsstyrelse, där jag kommer att sitta de närmsta tre åren. Jag ser fram emot att få arbeta med ett gäng intressanta människor från andra branscher, sätta mig in i nya frågor och ta del av intressanta arbetspolitiska frågor.

Magnus Reuterdahl

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: