Så du vill bli arkeolog! // Ahh… you’ve decided to be an archaeologist!

An English version of this post will follow the Swedish.

Inspirerad av min kollega i norr, Nils Harnesks blogginlägg Från student till yrkesaktiv… en till synes enkel resa men som man kan göra på många olika vägar tänkte jag skriva några ord om min väg från student till yrkesverksam.

Låt mig börja med ett citat från en annan bloggande arkeolog Martin Rundkvist Archaeology is Not a Good Career – Arbetsmarknaden är skit och det finns inga jobb. Alla skandinaviska länder producerar betydligt fler arkeologer varje år via universiteten än det finns arkeologer som går i pension. Om du trots detta, mot alla odds får ett jobb, så kommer du få det via kontakter och jobbet kommer sannolikt vara dåligt betalt och bara vara under några sommarmånader. Negativt – ja, sant, ja för många men inte för alla.

Men vill du bli arkeolog behöver du göra betydligt mer än att bara klara dina kurser på Universitetet, i viss mån gäller det att specialisera sig, dels genom kurser men kanske främst genom val, såsom uppsatsämne och att sälja in sig. Att skapa nätverk som når utanför universitets väggar, till exempelvis genom att skriva om något en arbetsgivare kan vara intresserad av och i det gäller det att identifiera framtida arbetsgivare. Tänk på att det finns fler vägar än man kanske tänker på vid en första anblick; det finns museer, stiftelser, privata företag, myndigheter, forskningsinstitut med mera. Ett annat sätt att profilera sig är att göra om sin uppsats till en artikel så man kan visa att man gjort något mer än att bara ha skrivit ett par uppsatser, man kan leta upp internationella grävningar mm.

Min resa har gått via forskningsprojekt på Stockholms Universitet, där jag var med forskningsgrävningar och göra ett par osteologiska analyser. Samtidigt skrev jag en artikel av min Magisteruppsats som publicerades i Urminne och ytterligare en tillsammans med en doktorand utifrån en osteologisk analys som också publicerades i Urminne. Via en kurs i kulturmiljövård fick jag kontakter in i länsstyrelsevärlden, dels genom en uppsats riktad till länsstyrelserna, dels genom ett utökat kontaktnät. Detta kombinerat gjorde att jag fick jobb på Länsstyrelsen i Kronbergs län där jag jobbade i flera projekt rörande stormskador efter stormarna Gudrun och Per. Detta gav mig dels en inblick och kunskaper om handläggning men framförallt inventeringsvana och lite projektledningsvana. Därefter jobbade jag med arkeologiska undersökningar för Östergötlands museum och Norrbottens museum och med ett projekt tillsammans med en studiekompis som tagit oss till Kina två gånger om. Därefter har jag jobbat på Länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland, för privata företag såsom Arkeologicentrum och Arkeologikonsult och Kalmar museum för för tillfället jobba på Länsstyrelsen i Östergötland. Jag har med andra ord snurrat runt en hel del i vårt avlånga land och träffat mängder med intressanta människor, sett fantastiska kulturmiljöer och lärt och lär mig mängder… hela tiden!

Sanning att säga man måste förbereda sig på åtminstone några år i en kappsäck (8 år och pågående), halvtaskiga boenden (för tillfället dock bra) och en taskig lön (lite bättre nu!) – till det kommer dubbel bosättning och massor med resor. Belöningen är ett fantastiskt jobb och fantastiska kollegor. Sedan kan det vara betydligt lättare att få jobb om man är beredd att göra ett antal säsonger långt från storstaden, så kolla upp,genom dina nätverk (vänner, kollegor, lärare, twitter, bloggar, facebook grupper kan vara sätt att förstora ditt nätverk) var större projekt är på gång, t ex vägarbeten, större byggprojekt etc och kontakta arkeologiska företag i denna region. Om du får jobb, se till att få lära dig så mycket som möjligt, försök att få ta ansvar över något och gör dig så värdefull som möjligt. Det är också ett bra sätt att verkligen lära sig något och något som kan vässa ditt CV inför kommande säsonger.

Jag skulle också se till att ha en plan B, för de flesta jag arbetat med har inte stannat i branschen, av olika anledningar: en del har tröttnat på resandet och osäkerheten, andra på hårt jobb i dåligt väder, vissa på grund av lönen och några för att de helt enkelt inte haft turen att få några jobb.

Jag önskar dig lycka till om jag inte skrämt bort dig och du nu ändå bestämt dig!

Är du arkeolog och bloggar – skriv ett inlägg på detta tema du med så kan vi försöka samla ihop dem någonstans.

Ossamenta har skrivit ett inlägg här (på engelska)

DIK har lagt upp versioner av detta här och här

Magnus Reuterdahl

_______________________________________________________________________________________________________

I got inspired by a colleague of mine, archaeologist and blogger, Nils Harnesks, who wrote a blog post entitled From student to a professional career … a seemingly simple trip but it can be done in many different ways (In Swedish). I thought I’d share a few words about my route from student to professional.

Let me begin this by a quote from an another blogging Scandy-archaeologist, Martin Rundkvist who blogged about Archaeology is Not a Good Career a few years ago. He writes: The labour market is crap and there are no jobs. All Scandinavian countries produce new archaeologists at a vastly higher rate than the old ones retire. If you do get a job against all odds, then that will be through contacts, and the job will be poorly paid and last only a few months in the summer. That might seem a bit harsh and negative – but it’s kind of true, at least for many though not for all.

But since you’ve already decided to become an archaeologist, you need to do much more than just manage your classes in college, to some extent, you have to specialize, through courses, but perhaps mostly by choices, such as essay topic and to sell your self, or branding your self. It’s important to build networks that extend beyond the walls of the university, for example, by writing about something an employer might be interested in and in relation to that identify potential employers. Keep in mind that there are more ways to be an archaeologist than you might think at first glance, there are museums, foundations, private companies, government agencies, research institutes and more. Another way to distinguish yourself is to make your essay into an article so you can show that you have done something more than just having written a few essays, you can also look up international excavations or research projects that you can help out in.

The last 8 or 9 years when I’ve been active, I’ve worked for 15 or so employers, all over Sweden, with different tasks and in different situations. One day digging north of the polar circle the next writing decisions at an agency or doing surveys. All fun, always something new, meeting new people, seeing new “old” things and always learning. Its quite a ride 🙂

Truth be told you also prepare yourself for at least a few years in a suitcase, with half dodgy accommodation and a shitty wages. The reward is a fantastic job and great colleagues. It may be much easier to get a job if you are prepared to make a few seasons away from the big city so scout for projects on the go via your networks; twitter might be good as well as blogs or facebookgroups etc. If you get a job, make sure to learn as much as possible, try to take charge of something and make yourself as valuable as possible. There is also a good way to push yourself and your CV.

Even though you’ve seem to have made up your mind I’d make sure to have a plan B, for most people I worked with are not still in the industry, for various reasons: some have grown tired of traveling and the uncertainty, others did not enjoy the hard work, often in bad weather, some due to the low salaries and some because they simply have not had the good fortune to get any job.

I wish you the best of luck if you still consider Archaeology as a career!

If you are you an archaeologist and have a blog – write a post on this subject, then we might collect all the posts somewhere.

Ossamenta has a post here

Magnus Reuterdahl

 

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

7 responses to “Så du vill bli arkeolog! // Ahh… you’ve decided to be an archaeologist!

 • Nils

  Kul att få läsa om din resa! Positivt men ändå en realistisk bild av hur det kan vara att komma ut i yrkeslivet! Hoppas att fler hoppar på tåget och skriver:-).

 • Lisa

  Jag har ju kommenterat på fin blogg förut, men jag är arkeologstudent just nu. Tar kandidatexamen om ett år och jag hade tänkt att profilera mig med hjälp av filmproduktion, förhoppningsvis stå i framkant av förmedlingen av arkeologi till allmänheten. Vi får se hur det går! 🙂 Kanske skriver ett litet inlägg senare om den biten jag kommit. Byter faktiskt studieort från Stockholm till Malmö/Lund (beroende på vilken kurs det blir i höst: praktisk film (reserv) eller fältarkeologisk kurs (antagen)).

  • Magnus Reuterdahl

   Låter intressant, förmedling är en viktig del i dagens uppdragsarkeologi och den kommer säkert bli ännu viktigare i framtiden. Lycka till och hoppas du kommer in den utbildningen du helst vill!

 • Lena

  Har också skrivit ett inlägg om detta. Vi verkar i mångt och mycket ha samma idéer om vad som är bra strategier… 🙂

 • Erika

  Har fått höra mycket om att arkeologer har så kass arbetsmarknad. Så jag skrotade idén att bli arkeolog och studerade evolutionsbiologi istället. Begriper inte riktigt hur jag fick för mig att det skulle innebära en större chans att få jobb…

  Fast jag bloggar om både biologi och arkeologi 🙂

 • Magnus Reuterdahl

  Hej

  Ledsen för sent svar. Många arbetsmarknader som är små och specialiserade, ibland kan det vara en fördel då man vet vilka jobb man ska söka men å andra sidan kan det vara svårt att få chansen… hoppas du hittar något kul!

  Magnus

%d bloggers like this: