Ombud på DIK:s kongress

This post is written in Swedish, it’s states that I am elected as a delegate to DIK’s (Swedish Union for archaeologists) Congress on 24-25 November.

Fick ett mail med följande rubrik idag: Grattis du är vald till ombud på DIK:s kongress den 24-25 november.

Stort tack till er som röstade på mig! Totalt var 160 nominerade varav 79 blev valda.

De 79 som blev valda kommer att finnas presenterade på DIK:s webbplats senast den 4 juni (www.dik.se/kongress)

Av totalt 21 728 medlemmar röstade 2563 , dvs ca 12 %. Arbetet med kongressen kommer att läggas upp på http://www.dik.se/kongress, där alla kongresshandlingar att läggas ut efter hand som de färdigställs och slutligen även all dokumentation av kongressen.

Magnus Reuterdahl

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: