En svensk uppdragsarkeologisk klassiker/A Swedish contract archaeological classic

This post will follow in English.

Som arkeolog är man tvungen att flytta runt, att jobba som projektanställda och att hela tiden planera framåt. Vad händer efter nästa jobb, projekt eller kurs?

Nu är inte allt negativt med detta, man får möjlighet att se mycket av vårt vackra land, uppleva olika kulturmiljöer och träffa mängder med fantastiska människor.

En sak som ofta kommer upp var och eller för vem man jobbat och i samband med detta började vi diskutera vem som gjort en svensk uppdragsarkeologisk klassiker. Dvs jobbat på Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdrags verksamhet (UV), ett länsmuseum , ett privat företag och för en stiftelse. För att göra det ytterligare mer exklusivt jobbat i minst ett län i södra, mellersta respektive norra Sverige samt arbetat antingen som inventetare eller annan special funktion, på en länsstyrelse eller som handläggare på riksantikvarieämbetet. Jag har inte nått upp till detta… än. Jag saknar en stiftelse och UV i min portfölj – hur är det med dig?

Har du genomfört en svensk uppdragsarkeologisk klassiker eller känner någon som gjort det, eller tycker du att något saknas som bör ingå i en klassiker? Lämna en kommentar!

Obs detta är skrivet på min HTC så jag ber om ursäkt för eventuella stavfel!

Magnus Reuterdahl

As an archaeologist you have to move around a lot, to work in projekt and konstanta plan ahead. What will happen next after this job, projekt or course.

Now there are positive sides to this drifter kind of life such as the possibily to see and experience our respective countries and perhaps more, to see and study different cultural historic areas and to meet loads of interesting people.

One thing that is often discussed are where, with and for whom we worked. At one time some of us came up with the notion of a Swedish contract archaeological classic, I guess this might be translateble to most countries. In Sweden this might be someone who had worked for the National Heritage Board’s contract department (UV), a county museum, a private company and a foundation. To make it more exclusive you should also have worked in at least one county in the south, middle and north of Sweden and have worked on a survey or other special function, at a county board or as an officer at the national Heritage Board.

I haven’t made a classic… yet! For me an employment at UV and a foundation is still missing.

If you have done this, or a similar classic in your country, or have thoughts on if something is missing – please leave a comment.

This is written on my HTC phone, so please excuse any misspellings.

Magnus Reuterdahl

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

4 responses to “En svensk uppdragsarkeologisk klassiker/A Swedish contract archaeological classic

 • Nils

  Räknas ett Länsmuseum som drivs av en stiftelse?

  • Magnus Reuterdahl

   @Nils – Samvetsfråga! Skulle nog säga att på stiftelsevarianten pratade vi nog mer SAU och KM och numera Arkeolog gruppen Örebro och Sydskandinavisk arkeologi mfl. Du får väl välja antingen länsmuseum eller stiftelse 🙂

 • ArchAsa

  Nej det här är inte bra – vi får väl se om vi kan bättra på din lista inom snar framtid… 😉

%d bloggers like this: