Runica et Mediævalia 2010 editions

New books on my reading list, from Runica et Mediævalia:

Det senmedeltida Stockholm – en språklig och kulturell smältdegel (The late medieval Stockholm – a linguistic and cultural melting pot). Stefan Mähl. Sällskapet Runica et Mediævalia Lectiones 9, 2010.

Bebådelsebilder. Om bildbruk under medeltiden (Annunciation pictures. About use of pictures during the Middle Ages.). Mia Åkestam. Runica et Mediævalia Scripta mimora 19. 2010.

S:t Sigfrid besjungen. Celebremus karissimi, ett helgonofficium från 1200-talet (Songs on S:t Sigfrid. Celebremus karissimi, a saint officium from the 1200s). Edition och kommentarer av Ann-Marie Nilsson. Runica et Mediævalia Scripta maiora 6. 2010

Magnus Reuterdahl

Advertisements

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: