Time travelling; east coast sessions

This year I and my fiancée will go to the Blankaholm archaeological session; Forntid längs Ostkusten, Prehistory along the Swedish east coast. An annual session arranged by Michael Dahlin a.k.a. Misterhultaren. There several interesting seminars, all in Swedish. I’ll give some reports on them when the time comes. More information is available at the blog Misterhultaren (in Swedish).

Program

 • Michael Dahlin

”Gräv inte där du står. Bosättningsmönster i NÖ Småland under neolitikum och i övergången till bronsålder” – (Don’t dig where you stand”. Settlement patterns in NE Smaland in the Neolithic and during the transition to the Bronze Age.)

 • Pierre Petersson

”Maktens boningar och vanliga människors enkla tjäll. Några tankar kring ett medeltidssamhälles uppkomst och utveckling. Exemplet Möre”. (Mansions of power and habitants of the ordinary. Some thoughts on a medieval society’s origins and development. The example of Möre)

 • Roger Wikell

“Viking – till sjöss och på land” (Viking at Sea and on land)

 • Kenneth Alexandersson

“Pre Ancylus”

 • Michel Guinard & Therese Ekholm

“Mesolitikum i södra Norrland. Exempel från inland och kust.” (Mesolithic in southern parts of Norrland. Examples from the inland and coastal.)

 • Ludvig Papmhel-Dufay

“Gammalt och nytt om trattbägarkulturen på Öland”. (Old and new thoughts on the Funnel-Beaker Culture at Öland)

”I landskapet och mellan världarna. Bronsålderns offerplatser i Mälardalen”. (In the landscape and between worlds. Bronze Age sacrificial sites in Mälardalen.)

 • Sven-Gunnar Broström & Kenneth Ihrestam

”Mem, Ett nyupptäckt hällristningscentrum.” (Mem, a newly discovered rock carvings site )

 • John Huttu

“Breven kring Ruskas godsimperium” (Letters the Ruska estates)

 • Veronica Palm

“Blad tjära och kol i Målilla – lämningar från 1700-talets binäringar i en skogsbygd” (Among tar and carbon in Målilla – remains from the 1700s subsidiary forestry industry)

 • Joakim Whelin

”VID STENSKEPPETS AKTER! – en nyfunnen dubbelgrav från förromersk järnålder på Gotland” (AT THE STONE SHIP STERN! – A new-found double grave from the Pre-Roman Iron Age at Gotland)

 • Rune Johansson

Arkeologi och rehabilitering i förening utopi eller möjlighet!?  (Archaeology and rehabilitation in conjunction; an utopia or an opportunity?!)

I’m looking foward to it

Magnus Reuterdahl

 

Advertisements

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

2 responses to “Time travelling; east coast sessions

 • ArchAsa

  I am very disappointed I won’t have time to go this year! Had a great time last year and it seems there will be great presentations this year as well. At least there are several arden archaeology-bloggers attending so I guess I can look forward to some blog posts…

  Give everyone my love

  • Magnus Reuterdahl

   Sorry to hear you can’t make it. If the connection is OK I’ll probably twitter it as well as blog it

   Magnus

%d bloggers like this: