Autumn is coming.

It’s getting, dark, its getting grey, it’s getting cold, it’s getting wet – I want to hibernate until spring. My days in Östersund are running out, at least for now, at October 26 I’m moving back to Stockholm, full time. So if anyone know of a fun project or a job I’m open to suggestions.

Det ser ut som att det är dags att söka jobb igen, är öppen för förslag från och med den 27 oktober – gärna inom arkeologisektorn!

Magnus Reuterdahl

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: