En riktig arkeolog gräver?

Normaly I don’t post in Swedish but this post is written for DIK’s (the Swedish union for archaeologist, antiquarians, librarians etc.) summer blog. It concerns my situation as an archaeologist in Sweden and what I do for a living and some thoughts concerning that – most has been posted at one time or another here before.

Kvartsbrott i Medelmad

Detta inlägg finns också publicerat på DIK-medlemmarnas sommarblogg!

Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar på ett Sveriges privata arkeologföretag: Arkeologicentrum AB, i Östersund. Vi arbetar över i princip hela Sverige vilket ger en fantastisk möjlighet att se och uppleva stora delar av vårt vackra land men också att få möjligheten att se skillnader och likheter mellan de spår som våra förfäder avsatt och de spår vi avsätter idag.

2010 är lite speciellt för mig, det är första året sedan jag tog min examen 2004, som jag har möjlighet att ta ut en riktig sammanhängande sommarsemester. Som arkeolog är sommaren normalt sätt arbetstid – och anställningsformen normalt sätt projektanställning eller vikariat. Men sedan den 1:a januari är jag tillsvidareanställd och har därmed också möjlighet att likt vanliga människor ta ut semester. Från midsommar och två veckor därefter får jag med andra ord uppleva det som de flesta tar för givet – en sammanhängande ledighet, egentligen den första sedan 1999 då jag likt de flesta studenter inte hade råd att ta ledigt på sommaren under min studietid. Då jag är en fornnörd kommer dock en hel del av min semester tillbringas i sällskap med fornlämningar, vilka kommer fotas och kommenteras på min blogg Testimony of the spade.

En jordkällare i Västergötland

Så hur mycket gräver jag? Svaret är ibland! För det mesta jobbar jag med utredningar, frivilliga utredningar eller särskilda utredningar (beställda via en länsstyrelse), med vilket menas att man inventerar av mindre områden. Vi besöker kända lämningar: fasta fornlämningar (t ex gravar, gravfält, boplatser, fossila åkrar, järnframställningsplatser m m.) och övriga kulturhistoriska lämningar (torplämningar, fossila åkrar, tjärdalar, kolbottnar m m.) för att lägga till information och eventuellt justera utbredningen av dessa samt för att finna lämningar som inte tidigare registrerats i Riksantikvarieämbetets databas för FMIS/Fornsök inför exploatering av olika slag såsom husbyggen eller vindkraftverk. I FMIS kan du hitta vad som registrerat på din tomt eller mark,  en annan intressant sida är Lantmäteriets historiska kartor där du i bästa fall kan hitta kartor över din egendom från 1600-talet och framåt. Tidigare har jag arbetat på länsstyrelserna i Kronobergs och Norrbottens län, läns museerna i Östergötland och Nordbotten m fl.

Utsikt från Storumans utsiktsplats mot fjällen

Som arkeolog lever jag oftast, liksom min sambo (särbo) med en kontinuerligt packad kappsäck redo att ta mig an nästa grävning eller landsända, att sova på nästa vandrarhem eller inhyrd sommarstuga, att ta nästa tåg eller buss för att hitta ”nya” lämningar eller äventyr. Om du upplever denna text som en klagan har du missuppfattat det hela, att vara arkeolog är världens bästa yrke – när du har jobb – det finns ständigt något nytt att uppleva eller lära – men det är också slitigt – man träffar sin sambo i bästa fall en gång per vecka, man jobbar sannolikt mer än man bör och är ständigt på språng. Man blir lite som en legosoldat i kulturhistoriens tjänst.

I vanliga fall kan ni följa min vardag på bloggen Testimony of the spade (på engelska), mitt forskningsprojekt (tillsammans med Johan Klange) på Yangshaoprojektet, mitt sär intresse, ben, via Osteologiska föreningen och mitt fritidsintresse, vin, på Aqua Vita.

Glad sommar önskar!

Magnus Reuterdahl

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: