Urminne nr 7 2008

A new issue of Urminne (7/2008) is available, Urminne is a periodical concerning prehistoric and medieval issues in the Swedish provinces Småland, Öland and Östergötland. All articles are written in Swedish and it is possible to order it from Jonkoping County museum.

 urminne2008

In this issue me and colleague; Ludvig Papmehl-Dufay, have an article; Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland (Three unexpected finds at Ottenby Kungsgård).

Abstract: This paper presents three somewhat unexpected finds made in connection to the excavation in 2004 of a Pitted Ware site (Neolithic) at Ottenby Royal Manor on the southernmost part of Öland, Sweden. The first find to be treated here was identified during the excavation, and consists of an Early Medieval glass bead of Hungarian origin, of a type not previously documented from the Scandinavian area. The other two finds were identified during the osteological analysis; in the material from the 2004 excavation a Gannet (Morus bassanus, formerly known as Sula bassana) was identified, being the first of this species from a prehistoric context on Öland and the forth find from the large islands in the Baltic Sea altogether. Secondly whilst analysing bones from the 1991 excavation at the site a previously unidentified human bone was identified.

Magnus Reuterdahl

The other articles are (sorry I haven’t translated ´em);

– Jörgen Gustafsson: “Paradis i inland”
– Magnus Reuterdahl & Ludvig Papmehl-Dufay: “Tre oväntade fynd från Ottenby Kungsgård, Öland”
– Michael Dahlin: “Låt gravarna berätta! Några nygamla bronsåldersgravar i södra Tjust”
– Alexandra Nylén & Åsa Jönsson: “Gripeberg. En fornborg i Smålands inland”
– Christina Helander: “Att tända den livsgnista som släckts. En tolkning av två stensättningar i Bäckseda”
– Erika Räf: “Varifrån kom järnet? Om framställning av blästjärn i Östergötland under förhistorien”
– Mikael Nordström: “Död mans dörr och järnåldersdösens gåta”
– Anna Kloo Andersson: “Hälsa och ohälsa under medeltid och efterreformatorisk tid i södra Vätterbygden. Med utgångspunkt från skeletten i Barnarps kyrka”
– Rickard Wennerberg: “Skogens svarta guld. Undersökning av kolframställningsplatser i Nifsarp utanför Eksjö”
– Leif Häggström: Om viljan att kommunicera resultat. En analys av olika aktörers publiceringsfrekvens från en småländsk horisont”

About Magnus Reuterdahl

I am an archaeologist/Osteologist from Sweden. My main intrest lays in north Euorpean archaeology in, preferbly the prehistory of the late iron age and the neolithic periods. I've also got a strong intrest for Chinese archaeology, especially the neolithc Yangshao culture. I also write about cultural heritage and cultural history. Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är arkeolog och osteolog och arbetar företrädesvis i Sverige även om jag gjort ett par vändor till Kina. På den här bloggen skriver jag om mitt yrke, om fornlämningar, kulturarv och kulturhistoria m m. View all posts by Magnus Reuterdahl

Comments are disabled.

%d bloggers like this: